Jeugdvereniging (16+)

Wij zijn een vereniging voor de jeugd vanaf 16 jaar. Vanaf 5 oktober 2014 staat het ledenaantal op 38 leden.

De vereniging heeft ten doel:

1. Gods liefde met elkaar te delen.

2. Zorg dragen voor elkaar.

3. Samen, met jong en oud, één gemeente te vormen.

4. Jongeren uit andere gemeenten van de gereformeerd vrijgemaakte kerk met elkaar in contact te laten komen.

Met als grondslag: Gods Heilig Woord, opgevat volgens de drie formulieren van eenheid en aanvaard de Bijbel als richtsnoer voor het leven van elke dag.

De volgorde van de JV-avonden per maand is als volgt: verdiepingsavond - gezellige avond- vrije avond- gezellige avond. De eerste verdiepingsavond vindt plaats op 19 oktober 2014.

De JV-avonden worden op zondagavond gehouden en starten om 19:30u en eindigen om 21:00u. De verdiepingsavond bestaat uit een inleiding verzorgt door de JV-leden of gastsprekers. Na de inleiding wordt hier in kleine groepen over doorgepraat door middel van een Bijbelstudie en/of discussie.

De gezellige avond wordt ingevuld met gezelligheid op de vaste locatie, met als doel om elkaar beter te leren kennen. Op de gezellige- en vrije avonden is er een mogelijkheid om de persoonlijke kring te bezoeken. 

De vierdejaars leden van Jeugdclub Maranatha hebben het recht vier avonden per jaar mee te draaien op de Jeugdvereniging 16+. Zij zullen voor deze avonden vooraf worden uitgenodigd door het bestuur. Na vier jaar jeugdclub gevolgd te hebben, worden de vierdejaars in het nieuwe seizoen automatisch lid van de Jeugdvereniging 16+.

Naast de verenigingsavonden zijn er ook andere activiteiten. Zo is er jaarlijks een congres, waar het seizoen wordt geopend met jeugd uit de gereformeerde kerken vrijgemaakt binnen de regio Zuid-Nederland. Hier ontmoeten de jongeren elkaar met dezelfde kerkelijke achtergrond.  Deze groep ontmoet elkaar ook tijdens de maandelijkse soos avonden in de regio Zuid-Nederland.

In het Paasweekend is de traditie om een kamp te organiseren met een jeugdvereniging elders in Nederland. Dit jaar zijn we vrijdag 3 april t/m maandag 6 april 2015 op kamp geweest met de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Barendrecht en Middelharnis

U bent van harte welkom om een avond bij te wonen of een avond te organiseren als gastspreker.

Wanneer u vragen heeft kunt u terecht via het e-mail adres van de jeugdvereniging of bij de voorzitter van het bestuur.

Het bestuur,

Voorzitter:                     Rolf Balogh
Secretaris:                    Ingeborg Hutten
Penningmeester:          Freek Pleijsier
Commissiebeheer:        Rik Donker

jeugdvereniging@gkvzaltbommel.nl